אל מתחלק

לרסיסי

תורות ואנשים.

כזכוכית חדה ושבורה

לא נצליח לתפוס

ורק מרחוק נסתכל

כמה יפה ולא

מובן.