תמונה קטנה העומדת במסגרת החיים,

מספרת את הכל.

בניתוחה המעמיק להרבה כיוונים יכולה לזרום,

שדה פתוח, שמש גדולה,

אילו הם מוטיבי חיינו בשנתנו על האדמה.

 

בשדה הפתוח, כל אדם זורם לפי חייו,

ולפי יעודו אשר בשמים הוחלט.

והשמש הגדולה, מעלינו מאירה,

כי לא חשוב לאן כל אדם ילך,

תמיד תאיר היא עליו באהבה.

 

אך לה גם מסגרת,

בצבעים וצורות די שונות,

והנמשל למסגרת,

כל אדם בליבו יפנים, ויבין כפי רצונו.