זה התחיל מבראשית

אי שם בגן

נתן אלוהים לאדם

את חווה ושאר עולם

כי ידע הוא כבודו

לא טוב לו היות האדם לבדו

 

לתת

מתנה לנשמה

סגולת אושר ושמחה

מקבלה הוא רק חלק

מעסקת החבילה

שלח לחמך על פני המים

כי ברבות הימים תמצאנו

אדם המדליק נר מנר

נרו מאיר

וחברו אינו חסר