כמו עלה אמיץ ברוח, מיטלטל

במשברי סערה

נזרק כה וכה עם נשוב הסופות

אך אוחז שרשיו בחזקה-

ולא מרפה.

 

כמו עלה גיבור ברוח, כך

אהבתי אלייך

איתנה ניצבת בשערי ליבך המושלג

מתדפקת לה בחזקה-

ואין מרפא.