כתמי נוף שאהבתי

זרקת על הבד

במכחול מאומן

ונפש אומן

ישבת וציירת לי

חלום ילדות

ישן

---

להודיה