יש לו שיניים קטנות לשחקן הזקן הידוע

בתיאטרון המקומי הזה,

הוא מגלם דרך קבע את תפקיד הרשע

מגלגל את ההברות המתנגנות והאירוניות

בהנאה.

פעם (ברגע של חולשה) הוא בכה,

אני עמדתי מאחורי הקלעים שם והוא על הבמה

מולו רוחם של כל האנשים שהספיקו לראותו פעם.

והוא אמר לכל האולם הריק מנשימות

שקשה לו לשמוע שוב ושוב את אותן האהבות

והדיבורים האלה על ארץ אחרת כבר

מעייפים אותו כל כך,

שלבית שוב אין את אותו הריח

ואולי כדאי סוף סוף

לעבור