ימי רצון נוקשים במפתני

מתחננים  תשובות

שופרות שומעת נפשי 

מקיצים  נדריי 

 

ימי הדין באים לבקרני

חורצים משפט

על כף מאזניי

חיים או מוות 

שובע שמא רעב

שלום או חרב

 

ימי סליחות באו

לחמול כאבי 

למחול מעשיי 

חתמו שנה זוכרת...

נשאו תפילה

 שערי שמיים 

קיום משאלותיי

                                                                                        

עכשיו

אני

לליבי

ולבי

לי

כל הזכויות שמורות

 

וגם לכם נתון לבי  ...

חודש מבורך לטוב לכל חברי צורה.