, מבעד לאשנב בצריף קטן

.הבטתי אל עבר שמים מעונן

, עננים שמנים ומאימים

.שטו לאיתם בשמים האפורים

 

 

, הקור שהקפאני עד לשד עצמותי

.הקפיא את מוחי ואף את מחשבותי

 , גופי רועד, שיני נוקשות

.וכל נסיון להתחמם במעט, נחל אכזבות

 

 

: שואל אני עצמי

?כשזה יגמר משהו יזכור

?כשזה יגמר לאן אלך?הרי אין לאן לחזור

?כשזה יגמר היאמינו לספוריי

?או שמא, לא אספיק להשימע מאורעותיי