נתינה מדבקת

 

כמה חשובה היא מעלת הנתינה,

לתת לאחר ודווקא משלך,.

תן ממה שנתן לך האל,

ומבטיחך אני שיותר מכל, אתה הוא המקבל.

 

 

נתינה במאור פנים,

רצון אמיתי אמיתי שבא מבפנים.

מילה טובה לשמח נדכאים,

אפילו חיוך ללא מילים שעשוי להציל חיים.

 

 

כשאתה לחברך נותן,

דע, שממך דבר-מה בתוכו שוכן.

ובכך נזכה בדיבוק חברים,

נראה ונרגיש בחוש "כל ישראל אחים".