בס"ד

 

 

אהבת אם

בצר לך רק תתעצם,

גם אם תלך בגיא הצלמוות,

דע שתרוממך בתפקידה כאוהבת.

הייה מוקיר בחסדה,

ואל תשיט ליבך לרע בעודה.

זו בקשתה, מתפללת היא בכל-לב,

חזור מהלוך ומתק הכאב.

טוב ליבה לך תפתח כים,

יש רק אחת שתאהבך יותר מכולם.

כיבוד אב ואם השלם,

לא כולם זכו לקיים.

משמוע קולך-יגל ליבה,

נחת ושמחה-הנפש משיבה.

סוד אהבתה ידוע מכבר,

עוד בימי הברא העולם במאמר.

פעל ועשה למלא בקשותיה,

צא מרצונך והכנס לנעליה.

קשר הדוק בעבותות של תקווה,

רצון עז לגמול לה על כל הטובה.

שנים ארוכות של השקעה והקרבת עמל ידה,

תדע, אמא יש רק אחת ויחידה.