בס"ד

 

 

 

מדרגות שבירות

 

 

 

מדרגה אחר מדרגה אנו בונים,

בנתיב המסילה בזהירות פוסעים.

פעמים מועדים, נופלים ונחבלים,

כך ניבנה ונפרח, דווקא מן הקשיים.

 

 

על מדרגות שבירות כזכוכית אנו מתפסים,

כל קפיצה גבוהה מיכולתנו תפילנו אל הקרשים.

מתקדמים ועולים, ובעצמנו מרוכזים,

רק אל לנו ל"התכבד בקלונם של חברים".

 

 

דפוסי התנהגותנו נעצב ולפני מעשה היטב נחשוב,

אך לחזק אופיינו-עמוק בפנימיותנו נצטרך לחצוב.

מלבקר את שבנינו אל לנו לחשוש,

פעמים מחויבים אנו לסתור מעט, כדי שמדרגות נוספות נוכל לרכוש!!