חי איתך על זמן שאול מחפש אהבה ומוצא אתונות. שוטה שגם נבואתו נגזלה ממנו לא יחזה את המר שעתיד להיות.