ספינות הגעגוע מפליגות לכיוון אחד ולא ידוע אם באו אל קירבו של האופק. ואולי מקיאם האופק, כי נקעה נפשו מספינות ומגעגועים. והן שטות בים, ספינות הגעגוע, ואיש לא יואיל לקבלם. והן שטות כך לעולמים, כי לא ידעו לחזור לשולחם.