ושוב אני עייף, וחלומי כבר אורב לך מעבר לפינה. שתפול עליו השינה, ממלמל לעצמו, ומנסה להחיש את צניחת עפעפי כדי שיוכל לאוספך לעולמו. ותרוצי אליו כמו שלא רצת אלי מעולם. מתמסרת לרצונותיו, לתשוקתו. ועינייך ישדרו אהבה, שתחליף לרגע קט את כל הכאב שליבי קלט ממך.