איך היית את?

איך חייכת אליו

כשהחיוך החם שלו כבר מזמן נעלם?

איך ליטפת אותו בחום

כשהוא היה קפוא מקור?

איך ידעת להדליק ניצוץ בעיניים ,

כששלו כבר כבה מזמן?

איך לחשת לו באוזן בקול שליו,

כשאצלו הכל היה כל כך רועש?

איך ידעת לחבק אותו חזק,

כשהכל בתוכו כבר נחלש?

איך ידעת-

לצחוק,

לחמם,

להרגיש,

לחבק,

לחייך?.

 

 

איך ידעת-

לשקר?.