למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:

http://toraumada.blogspot.co.il/2015/03/Ki-Tisa-wisdom-and-Ventricles.html


לפרשת כי תשא
 

"חכמה בינה ודעת"  והמוח

 

בפרשתנו אנו קוראים על כך שאלוקים חנן את בצלאל בתכונות הדרושות לצורך עשיית ובניית המשכן: "וָאֲמַלֵּא אֹתוֹ רוּחַ אלֹהִים בְּחָכְמָה וּבִתְבוּנָה וּבְדַעַת וּבְכָל מְלָאכָה. לַחְשֹׁב מַחֲשָׁבֹת לַעֲשׂוֹת בַּזָּהָב ובכסף וּבַנְּחשֶׁת. וּבַחֲרשֶׁת אֶבֶן לְמַלֹּאת וּבַחֲרשֶׁת עֵץ לַעֲשׂוֹת בְּכָל מְלָאכָה" (שמות לא, ג-ה). לבצלאל היתה רוח הקודש וגם היה חכם גדול ב"חכמה ובתבונה ודעת" וכן היה בקי בהרבה מלאכות, בעשיית כלים מכסף, זהב, נחושת, אבן ועץ.

האבן עזרא מפרש, שרוח האלוקים שה´ מילא את בצלאל, אין הכוונה להשראה אלא לידע, חכמה ותבונה: "ואמלא אותו, כמו ויהושע בן נון מלא רוח חכמה (דברים לט, ט), וכתוב ונחה עליו רוח ה´ (ישעיהו יא, ב). ופירש מה היא רוח ה´ והיא רוח חכמה ובינה (שם). החכמה היא הצורות האצורות באחורנית מוח הראש. ומלת תבונה, גם בינה מגזרת בין; והיא (התבונה) הצורה העומדת בין צורת הדעת ובין צורת החכמה, כנגד הנקב האמצעי במוח הראש; כי החכמה כנגד הנקב האחרון. והדעת המתחברת בנקבי המוח על המצח מההרגשות.ובלשון ישמעאל קורין הדעת אלתכיי"ל, והתבונה אלפכר"ה. והנה בצלאל היה מלא כל חכמה בחשבון, ומדות, וערכים, ומלאכת שמים וחכמת התולדות, וסוד הנשמה. והיה לו יתרון על כל אנשי דורו, שהיה יודע כל מלאכה, כי רבים חכמי לב לא ידעו אפילו מלאכה אחת, על כן כתוב ובכל מלאכה " (שם). האבן עזרא מתאר כאן את מבנה המוח כפי הידע שרווח בתקופתו (1089/90 – 1164). האבן עזרא לפרק כח פס´ לז לגבי מקום לבישת הציץ, מתייחס שוב לחלקי המוח: "ודע כי בשנים הנקבים שהם במוח על המצח שם יתחבר כח החמש רגשות, ושם כח הדמות, ושם תחל המחשבה". 

ע"פ דברי האבן עזרא הנ"ל המוח מורכב מארבעה נקבים (להלן חדרים, ventricles): שני נקבים קידמיים, בצד המצח, אשר בהם מתבצעים תהליכי הדימיון והמחשבה וכן התחושות מחמשת החושים. הנקב האמצעי - הוא מרכז התבונה וההיגיון.  הנקב האחורי – הוא מרכז החכמה (הידע, הזיכרון).

גלינוס (129-199 לספירה) שהיה מגדולי רופאי העולם העתיק, שאב את כל ידיעותיו האנטומיות מניתוח קופים, ומחלקי שלדים של בני אדם שהתאבדו. הוא תיאר בפרטי פרטים את ארבעת החדרים (ventricles) במוח ואת הקשרים ביניהם.

בימי הביניים, רווחה הדעה שהמוח מורכב משלושה חדרים, בהסתמך על עבודתו של גלינוס: שני החדרים הקידמיים נחשבו לחדר אחד האחראי על החושים והדימיון ;החדר האמצעי אחראי על התבונה והחדר האחורי על הזיכרון.

ברם, לא כולם סברו שמשכן המחשבה והחכמה הוא במוח, ועדיין היו בימי הביניים מחכמינו ז"ל, שסברו שמשכן המחשבה והחכמה הוא בלב (רס"ג, אמונות ודעות מאמר ז, סופ"ג; הרמב"ם מורה נבוכים ח"א פל"ט).

 

כיום אנו יודעים שלמוח ישנה מערכת חללים המורכבת מארבעה חדרים ventricles)):

שני חדרים צדדיים, ימני ושמאלי, ממוקמים בין המוח לצידי הראש והם הגדולים מבין חדרי המוח.

חדר שלישי, הוא עובר במרכז המוח ומחבר בין שני החדרים הצדדיים.

חדר רביעי, ממוקם בתחתית הגולגולת, קרוב לחיבור לחוט השדרה. צינור ארוך בשם cerebral aqueduct מחבר את החדר השלישי לחדר הרביעי.

חדרים אלו מלאים בנוזל מוחי-שדרתי (CSF), ותפקידו להגן על המוח מפגיעה, וכן "לנקות" פסולת הנוצרת מחילוף החומרים, תרופות וחומרים אחרים המגיעים למוח ע"י הדם.  חדרים אלו אינם מרכזי התחושות, החכמה או הזיכרון.

א"כ, היכן נמצאים במוח מרכזי התחושות, החכמה והזיכרון ?

כדי לענות על שאלה זו נצטרך להכיר את חלקי המוח ותפקידם.

כיום מקובל לחלק את המוח לשלושה חלקים עיקריים:

מוח אחורי – המשכו של מוח השדרה – כולל את המוח המוארך, הגשר והמוח הקטן.

מוח קדמי – כולל את מוח הביניים ואת המוח הגדול.

מוח תיכון – נמצא בין המוח הקדמי לבין המוח האחורי.

המוח המוארך, המוח התיכון והגשר המחבר ביניהם יוצרים יחד את גזע המוח שעליו נמצאים המוח הקטן והמוח הגדול.

מה הם תפקידי כל אחד מה"מוחות" הנ"ל ?

המוח המוארך medulla)): הוא החלק המחבר את גזע המוח לחוט השדרה. חלק זה כולל את מרכזי הוויסות והבקרה של מחזור הדם ומערכת הנשימה, הוא מפקח על פעילותה הסדירה והתקינה של כל מערכת ושומר על קצב הלב, נשימה ולחץ דם יציב. נכון להיום הפסקה בלתי הפיכה של פעולות גזע המוח נחשבת תנאי הכרחי ומספיק לקביעת מוות מבחינה רפואית ומשפטית.

המוח הקטן (המוחון, (cerebellum: משמש מרכז לתיאום תנועות הגוף ומרכז לשיווי משקל.

מוח הביניים (diencephalon): מוח הביניים משמש כתחנת מעבר ראשית בדרך אל המוח הגדול, והוא אחראי לתפקודי השעון הביולוגי והראייה, ולפיקוח על הבלוטות שבגוף.

המוח הגדול (cerebrum): הגדול שבמוחות הגולגולת ותופס כ-80% ומעלה מנפחה של קופסת הגולגולת. הוא מורכב משני חצאי-כדור. קליפה דקה של חומר אפור מכסה את כל שטח המוח הגדול. בקליפת המוח נמצאים כל התפקודים השכליים הגבוהים, ובהם האינטלקט, הזיכרון, כשרונות שונים ורגשות. בקליפת המוח הגדול מצוייה שורה של אזורים תחושתיים, שבתוכם נוצרות התחושות למיניהן, ושל אזורים מוטוריים (תנועתיים) המסדירים את פעולות הגוף. האזורים הם:

1. המרכז המוטורי לפעולות הרצוניות של הגפיים, הגו, הפנים והלשון. 2. המרכז לתחושות העור. 3. מרכז הריח. 4. מרכז הטעם. 5. מרכז השמיעה. 6. מרכז הראיה. 7. מרכז הדיבור.

המוח התיכון midbrain)): חלק מגזע המוח (הנמצא בין חוט השדרה לבין המוח). משמש כתחנת מעבר חשובה בתהליכי עיבוד הראייה והשמיעה, ומפקח על מצבי העירנות והשינה.

 

אצל רוב בני האדם, צדו השמאלי של המוח הגדול הוא הדומיננטי והוא המפקח על תפקודי השפה. צד זה מעורב יותר בחשיבה שכלתנית, מילולית ואנליטית, ובכושר להסיק מסקנות הגיוניות. בו גם נמצא הכושר לניתוח על פי רצף פעולות, הדרוש לחישובים מתמטיים. צד המוח הלא-דומיננטי, שהוא בד"כ הצד הימני, אחראי להתמצאות במרחב. צד זה מפענח תבניות ראייה ותבניות צלילים, בעיקר צלילי מוזיקה. ייתכן שיש לצד זה תפקיד גם בהבנת התקשורת הלא-מילולית ובחשיבה אינטואיטיבית. 

עם זאת, רבים מהכישורים האנושיים אינם מוגבלים לצד אחד של המוח. כשרון מוזיקלי קשור, ככל הנראה, בשני חצאי המוח, אע"פ שהיבטים מסוימים שלו עשויים להיות מוגבלים רק לאחד הצדדים. ידועות ראיות לכך שכושר הדיבור, המתואר תמיד כדוגמה מובהקת לתפקוד המתוחם לצד אחד, מושפע באופן חלקי ע"י המחצית הלא-דומיננטית של המוח. כאשר נפגע הצד הלא-דומיננטי של המוח, עלולים להיפגע תפקודים כמו קצב הדיבור הרגיל והטיית הקול. אנשים שנפגעו כך, מאבדים גם את היכולת לזהות מאפייני דיבור אלה אצל אנשים אחרים.

מספר אזורים במוח צריכים לפעול במשותף על מנת ליצור יצירת אומנות. אמנים חזותיים, ציירים ופסלים, נחנו בכושר גדול לראייה ולתפיסה מרחבית, שמאפשר להם לקלוט את העולם בתפיסה חזותית מדויקת ולהציג את מה שהם רואים. האמנים גם מצוידים בדמיון מפותח ועשיר ויצירתיות רבה בפתרון בעיות, למשל, כאלה הכרוכות בתכנון של בנין, או בעיצוב פסל או מיצג. כושרו של האמן להעריך יופי נובע במידה רבה מרגשותיו. כשרון מקיף כוללני מסוג זה מותנה בפעילות משולבת ומתואמת של כל חלקי המוח.

מאז ומתמיד קיים עניין רב בילדי פלא ובילדים מחוננים. במקרים מסוימים ה"גאוניות" מוגבלת לתחום אחד בלבד, כמו מוזיקה. אולם אנשים מחוננים רבים הם בעלי כשרונות מגוונים. לילדים מחוננים יש אינטליגנציה גבוהה, יצירתיות גבוהה, והם מגלים כשרונות בולטים בתחומים מגוונים כמו שפה, מתמטיקה, מוזיקה, שח-מט, וגם יכולות בולטות בהתמצאות המרחבית. דרך התפתחותן של תכונות אלה עדיין אינה ידועה, וגם מיקומן המדויק במוח מוסיף להיות בגדר תעלומה.

חוקרים אמריקנים ובריטיים מבקשים להוכיח כי גן (=חלק בתא הקובע תכונות תורשתיות) מסוים בגוף האדם, ממלא תפקיד מכריע בקביעה אם את/ה גאון ואילו גורמים נוספים כגון: הסביבה, מידת השפעתם על הגאוניות קטנה.  יש בנושא זה מחלוקת מדענים סוערת, האם הגורם המכריע בקביעת גאוניות הוא הגן או הסביבה . 

 

מוח הגולגולת מונח בתוך קופסת המוח של הגולגולת. משקלו כ-1400 גרם אצל גברים וכ-1250 גרם אצל נשים. אין קשר בין משקל המוח לאינטליגנציה. הספרות הרפואית יודעת לספר על מוחות כבדים מאוד של אנשים, שלאו דווקא ניחנו בגאוניות.