ביום בו אוכל להביע במילים

כל מה שאני

חושב

ומה שאני

מאמין

לא יהיה צורך בקיומי עוד

שכן

כל הוויתי לא תהיה

אלא ספר

אותו אוכל להשאיר אחרי,

ולדום.