אש שירתי,
פורצת, בוערת,
שורפת חיי,
לוהטת ליבי.

אש מילותיי,
מרחיקה וכואבת,
מבודדת, משמידה,
שורפת שנים.

אש היצירה,
משחררת, פורקת,
אך גם שורפת,
ואני שוב אינני אני,
אלא אפר.

האש שלי,
לעד
תשאר בתוכי
ותישרף,
ותשרוף אותי.