על סלעים והרים, רצה קופצת,
סלעים ואבנים, ביתי.
משתופפת, אבן לוקחת,
למזכרת מביתי תמיד.

קושרת אצלי את האבן,
היא תלויה לי על לוח ליבי,
ליבי שלה, של האבן,
של אבותיה, ההרים המסולעים.

האבן, האבן שלי,
עליה אומרים:
יש אבנים עם לב אדם.
להם יש, האבן, הסלעים,
להם יש את הלב שלי.