כשהלכתי, ממך הלכתי

למקומות בהם גם רגל אדם לא נגעה

אך גם שם מקומך, זאת ידעתי

ואולי זו השעה

 

כשרצתי, ממך רצתי

במרחבי שדות פרא

עד כי אליך שבתי

כי לא יד המקרה

 

כשבכתה נפשי, אליך בכיתי

ביערות בודדים

בלילות אותך גיליתי

בין החיות, נעים ונדים

 

כשהפניתי גבי, אליך הפניתי

כי לא עת דודים היא לי

כאבן שאין לה הופכין נדמתי

נפשי הומה עלי, סודו התגלי ?

 

כשנשבעתי אמונים לך נשבעתי

כי אהלך אחריך בשבעה רקיעים

ואני באבנים נתגלגלתי

בשבילים זרועי חתחתים