זה לא מספיק לראות צריך גם להבין את השתקפות האויר והמים את השאלת האגם את עצמו להשתקפותו. האם זה עצמו או הוא בהשתקפותו או שמא רק השתקפותו