ובא השקט לרבוץ. ובפנים נאלמתי החיבור הוא חזק צמרת ושורש צועקים תישארי תתחברי ההתרגשות, החיות, השוני. בלי משים לב כמעט חלפתי עליו מה שנגעתי מה שראיתי.