שירת

סטודנטית, חווה את היצירה כחלק מהחיים ואת החיים כחלק מהיצירה.

מה שנגעתי,מה שראיתי

השתקפות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה