ישנם אנשים שבחייהם מתים,

ויש שאף לאחר מותם מחיים.

המתים בחייהם "כסומא בחושך יהלך".

והמחיים אחר הסתלקם- כשמש אין אורם דועך.

 

 

יש, הלומדים בשקידה והתמדה,

המה זוכים ל"בור סוד שאינו מאבד אף טיפה".

ויש הלומדים ותכונתם כשדה-בר,

כך שיכנס, יעלה קוץ ודרדר.

 

 

כרדוף אריה אחר טרפו,

כך יתור החכם אחר הלימוד והסגתו.

וכמנוסת העכבר מאויבו המנוכר,

כן ינוס הכסיל מעולם החכמה הלא מוכר.

 

 

"בינו בוערים בעם",

ודעו! חכמה-מה´ לעולם.