מה הטעם?

למה להתאמץ?

את שמו היום איני זוכר

דומני, שזה לא אלתר ולא דדק, זה היה אדם אחר

ניצול שואה מאושוויץ או ממחנה אחר

שיום אחד פגש חליפה, סוכן ביטוח מצוחצח 

החליפה אמר לו: "אתה חייב.

פוליסת ביטוח חיים מתקדמת -

רכוש עכשיו".

אז האיש, את שמו היום איני זוכר

דומני, שזה לא אלתר ולא דדק, זה היה אדם אחר

ניצול שואה מאושוויץ או ממחנה אחר,

ענה לחליפה:

"מה יצא לי מזה?

אם ארכוש ביטוח חיים,

אז אחרי שאני מת, מה אני אקבל?"

 

אולי זה רק סיפור עצוב על בדידות,

או סיפור מצחיק על טיפשות,

אבל אם אדם ממילא מת,

ואין לו הוכחות

שהיה משהו לפניו,

או שיהיה משהו אחריו

אז,

מה הטעם?

למה להתאמץ?

 

אפשר לסיים ולהתחיל עם הדיון האמור,

בכל זאת, הוספתי עוד משהו

במחשבה שנייה, איני בטוח שהוא קשור

אולי זה משהו אופטימי,

אולי זה  משהו נכון

ואולי רק מתחרז

אז בנוגע לנשאל,

מה הטעם?

למה להתאמץ?

אם אדם ממילא מת,

ואין לו הוכחות

שהיה משהו לפניו,

או שיהיה משהו אחריו

אז אפשר וצריך –

 לחפש את האושר, עכשיו!