חי. מה זה אומר?

יום אחד לא חי יותר.

זהו. הייתי. האם הייתי?

עכשיו אני יש. אבל לפני זה?

אבל אחרי זה?