המלחמה הזאת

אשר חזרה היא וחרפה

נפשות הגיבורים

 אשר אינם עוד

והינם אי שם למעלה

מביטים אולי עוד כאן

ורואים את דמעותינו

זעקת השבר לא יצלח

ומה עוד יגידו

ומי יגדֵעַ

ויבעיר כמו אש קנאתו

ויכריז ויאמר זאת הפעם

לא עוד מלחמות

לא עוד קרבות וקברות נוספים

נניח הרובה, החנית והחרב

נניף כגרזן עלי עץ לתנור

השלום, השלום -היבוא?