לקח את העדר

נס אל ההר

לא יכול יותר

זה חונק אותי זה

היתה יורדת אליו

בלאט אל הואדי

לועסים מחשבות בשתיקה

טובלים הגיגים בשמן זית

כאן אני מרגיש

כאן אני חי

...

הוא לא התאים

היווה סיכון גדול מדי

...

יבואו עוד

יבואו

עוד