אבא, סייע לי בבקשה בכתיבתי

        ועזור בהשתדלותי

 

המספד הגדול

 יקרה, אֲיֵךְ?

רצחו אותך

ברחו ממך

עוותו אותך

בתירוצים שונים

החליטו

שאינך נחוצה.

 עם קצת כאבים

לא יודעים להסתדר

אז האשימוך בכל

ונטשו, עזבו, ברחו.

 

אך ערכך וטיבך

אני יודע

ולך חסד נעורים

זוכר

זכור אזכרך עוד

ולא אטוש

חלילה וחס

כי אני בדרכך

יד ביד

איתך.

 

אל תעזביני

איני יכול בלעדייך

קשה לי

לבדי

הישארי

כי בך אני

תלוי לנצח

אַת כל כולי

ואַת שליחותי

ולא אעזבך

עוד לאורך ימים!

 

כי את כולך

- טהורה

וטובה ומתוקה.

ואף אם

נגע או מום

מצויים בך,

אשתדל לרפא

ולעזור.

 

כולך יפה רעייתי

ומום אין בך.

זאת אשיר לך

וכן אהיה

כי פגעים קיימים

אך אינם

פוגעים

בטוהר הכלילות

שלך

ואינם מעיבים על

כלילות הטוהר

שבָּך.

 

אוי, ציונות יקרה שלי

ציונות של העם

ציונות של כולם

ועכשיו את רק

ציונותי, אהובתי.

 

 

(נכתב בתחילת קיץ תשס"ה)