אבא, נא ונא בעזרתך                                    קיץ ה'תשס"ה

 

 

הוי, ארצי                                         הוי, ארצי

מה לך עשו                                      עכשיו, איפה את

מי חשב                                          אני רוצה

כי אותך יגזרו                                   להגיע אצלך

מה לך, ארצי?                                מה לך, ארצי?

 

אהבת נצח                                    אהבת נצח

אוהב אותך                                    אוהב אותך

כי שלי את לעולם                            כי שלי את לעולם