בפיה מתחפרים הכורים,

מתהדקים הקורים,

לשתיקה של שנים.

אחדות, עשרות,

ואפילו אלפים,

לא מספיק מפתים.

לעורה הלח

יוצמדו מזרקים,

ולתוכה- רעלים גיבורים.

לו רק מבטה צלח

בהעברת מסרים.