אל תראה בי

את מיצג האשליה.

אל תכסה אותי באור,

כשכל מאודי בצל.

זו לא אני,

במסיכה,

אני, הרי, חלום אחר.

לכן,

אקח קופסא של גפרורים

ואדליק את תכונותיי.

לאור האש

יקל לך לראות

את יופיו של השינוי...