מכל החורפים שחיכיתי להם לחורף הזה אני מחכה יותר מכל החורפים שאחרו להגיע החורף הזה הכי מאחר. וכל התפילות על גשמים שביקשתי בזו יש יותר כוונה כי לא נצטרכנו אף פעם לגשם כמו שבזאת השנה. צריכים אנו גשם שיבוא וישטוף- את הדם הזורם ברחובות צריכים פה מטר, שיבוא להמתיק את כל נחלי הדמעות שגשם חזק כמו מבול ינקה כל קבר מצבה או מצפון שהארץ כולה תהיה כתיבה והם לא יעלו לסיפון. שהחום יתחלף אז ברוח קרירה, שתצנן כל פנים כועסות וגשם יצמיח דשאים שייטיבו- את אדמת הקברים לכסות. ששדות אז יניבו תבואה בשלה ויצמח כאן הכל מכל כל ושסוף סוף לארץ אוכלת יושביה יהיה משהו אחר לאכל. שלכמה חודשים נפסיק להזיע ולא נרגיש את העונש ההוא העונש הזה של "בזיעת אפיך" שקיבלנו מאז שהם טעו. שהחורף יבוא כבר והגשם ישטוף והרוח תעיף זכרונות. ולחשוב שפעם דוקא אהבתי את הקיץ מכל העונות.