הוא עמד בשדה יחף ורגוע ונתן לכבשיו לשוח, לנוע הוא ניגן בחליל מנגינה נפלאה שנתנה מנוחה לנפשי הטועה תלתליו מזהב ופניו פני מלאך ועיניו עצומות אך ליבי כב נפתח מעליו פרפרים, טווים הם לו חוט ושוזרים מעין זר שהוא כתר מלכות ציפורים מצייצות למקצב חלילו והטבע כולו מתהדר בשבילו שיבולים מרקדות והרוח מוביל ובעת ריקודם סוללים הם לו שביל השמים רוקמים טלאי דוגמאות ורואה הוא הכל אף שעיניו עצומות כך זכיתי אני לראות ולשמוע נגינה של רועה שגרמה לי לדמוע הוא נתן בידי אלפי אוצרות כשנתן לי להביט בעיניים אחרות לראות את הטבע דרך עיניו להרגיש את הרוח בין תלתליו לחוש את הבורא דרך בריאותו לבחין בכל אוצר ולנשום הוויתו לכל רועה ורועה יש ניגון משלו אך את הניגון שלי מקדישה אני לו.