בלדה בשניים

בלדה בשניים,

אוהבים אנחנו שניים,

וידי בידך נצעד,

יחד כאחד,

לבנו דופק,

כשעון מתקתק,

לבך שואל התאהבני?!

ולבי עונה בתאום מושלם,

תיק תק ,תיק תק,

והאהבתנו היא כוורד בגן,

ללא המילים והמים,

היא תנבל,

בתוך שקיעה אדומה כדם,

אנחנו נצעד,

ויודעת אני שאתה,

בתוך נשמתי,

וחלק מחדרי לבי,

ואיני יכולה כבר,

ללא אהבתך,

בוא אלי אני מוכנה,

ונמשיך לצעוד ביחד,

בבלדה בשניים,

כזוג משמים.