כשאמות, תלך נפשי החופשית אל המדבר הגדול. לא שיודעת היא את סוד הדרך, לא שחולות נודדים עד לאופק אינם מטילים בליבה מורך, לא שחום היום וצינת הליל וסופות החול המסמאות יטיבו להסביר לה את הצורך, אלא ששם, בשקט הטהור השונה כל כך מהמולת החיים רק ששם מעבר למגבלות הזמן ששמנו על שכמנו הכנועים, במקצב משלה בדרך משלה באצילות שכולה חן, וחסד ורוב רחמים תמצא ודאי את עקבותיו המטשטשים ברוח של אלהים.