כשהוא מתקתק הגשם, כשהוא מתחמק מגשת, הדליקי לנו נר באפלולית החדר והקשיבי להמיית הלב לקול הטיפות הפגועות, למים הגולשים אל המקום הנמוך ביותר.