ציפור פצועה מקננת בליבי, מנקרת בו בכל פעם שאני נמלא בעצב. בכל פעם שבשורה רעה כרעם נורא מתגלגלת, בכל פעם שצריחות עורבים חגים ביאוש מעלי, בכל פעם שהיום מתקדר כשחור ענניו, בכל פעם שאת כעוסה אלי, שדמעה גולשת מעיניך. ציפור פצועה מקננת בליבי, נוגסת בו בכל פעם, עד שיכלה.