בס"ד

"העבודה משחררת"

השערות..התיקים והמזוודות..המשקפיים..הכלים..המשרפות..תאי הגזים..חדרו של מנגלה ימ"ש..קיר הדמים..

....

אני מהלכת על קברים, קברי אחיי, הדגל מונף מאיים ליפול. לא! אני מחזיקה חזק! קר! הרוח חותכת בבשר החי..

חזרתי,אני כאן בבית מבטחים...אבל בעצם..מעולם לא עזבתי.