טיפות תרדו, יש לי משהו לשאול אותכן, למה אתן לא יורדות?