לאן היא הולכת? איש לא יודע מה היא מחפשת? איש לא יודע צעדה מהוסס לבושה גס מחפשת היא הולכת היא בדרך שמוכרת רק לה בכוחה של מילה ואיש לא יודע לאן, ואת מה...