אתם משערים איזו התרסקות איומה?

ללא בית, ללא הורים, כשהחומרים הם היחידים שמותירים אותי חי.

בעצם מת.

אני מהלך ברחובות ורואה רק צבעים. אין פנים. אין אנשים. אין. נשים. אין. נשימה.

לאן ללכת עכשיו כשכבר אין דרכים מסביב.האם אחזור? ומי ירצה לקחת אליו את גוויתי המתה?