והציעו לי ואני לקחתי, לקחתי כי סופסוף מישהו נתן והבטיח דברים טובים,

וראיתי כוכבים, בצהרי היום ראיתי מלאכים ראיתי דברים טובים עד שרציתי למות כי ידעתי, והרגשתי, שזאת לא מציאות.

ושוב, החזרה הביתה מאוחר, העייפות, חוסר החשק לטעום עולם אפור לאחר השהייה בגן העדן, וחזור, חיפוש חומר, חיפוש חברים שיקחו אותי למקומות מרתקים.

כבר אמרתי, אין לי בית ואני כלוא ומתגורר עכשיו בקונפליקט שבין המשפחה והחינוך לבין הטוב שאפשר להשיג במרחק הסנפה מכאן.