בימים המטורפים שלנו, אל תשכחו שיש אנשים לידכם, וכל מילה יכולה להיות אחרונה, וכל מחשבה על אותו אדם יתכן ולא תוכל להימחק לעולם. כבר אמר חכם שכל אדם צריך לחשוב שמחר הוא יומו האחרון, לכן כל מעשה צריך להיות שקול פי כמה, אני מצטערת על חוסר האופטימיות, אבל הידיעה שיש דברים שלעולם לא נוכל לשנות, מכאיבה פי כמה. רק- תאהבו אחד את השני!!