למה אנחנו כאן? הגעתי להבנה שאנחנו כאן, בשביל נשמה. כולנו נשמות, שמסביבן ברא גוף, גוף עם אישיות ומחשבה, עם אמונה, יראה והבנה. גוף עם בחירה. כל הנשמות הנ"ל, יועדו לעולם עליון, עולם רוחני, עולם שלם, עולם של אור, עולם של אמת. ויתכן, שיכולנו כולנו להיות עכשיו באותו עולם מופלא להיות במנוחה, בשלווה רוחנית, יכולנו.. אבל חינם. בלי לעבוד קשה, בלי להתאמץ בשביל אותו עולם. ואיך יתכן שבעולם של כנות תתקיימנה נשמות בלי שזכו לכך? ולכן, נמצא פתרון לרדת מטה, בתור אותה נשמה עטופה בגוף, לרדת אל עולם אחר, עולם מסוכן, עולם יצרי, עולם של רוע, עולם של טוב. עולם שבו אני- אתה צריכים לעמול בו קשה, עולם של מחשבות, ברירות, רגשות, עולם של בחירה. בעולם הזה, אנחנו חיים, עולם עם המון פיתויים, עולם שהוא פרוזדור ארוך לאולם יפיפה, פרוזדור בו כל צעד ושעל שלנו יראה, כל החלטה תיחשב, כל אמירה תיזכר, כל מחשבה תיכתב וכל אנושיות תבחן. עולם קשה. הרבה יותר קשה מהעולם שבא אחריו, אבל עם אפשרות להרויח בצדק, את הזכות להגיע לעולם הזה. ולהתקרב אליו.