אם תשאל אותי, מה ייחודו של האדם, אומר לך כך: כל אדם מקומו בעולם. מובטח, העולם בלעדיו לא קיים, כל אדם מעשיו, כל אדם ויתרונותיו. לכל אחד יש דבר שאותו יכול הוא לעשות, בצורה הכי שלמה שיכולה להיות, אחרת- מה ריקני היה הייקום, בו כולם מתמקדים על מילת הקיום. הרי עולם חסר , ללא תכלית, לא היה נברא מבראשית.