-----------------------  

 

בזה הבוקר עת פצח בקריאות הגבר,

וחרגולי גינה, נסו אל כל עבר בחפשם פינה.

הענן בשחור כבדליים עת שבר,

התרוקן הכפר מנפש כל חיה.

כל איכר ואיכרה עורו משנתם,

אך נותרו במיטתם כי שבר בענן.

המפלס מימי האל עלה ועד נדם,

לא אחרו תפילות בחפשם משען.

שוד ושבר, שוד ושבר: נשמע מכל עבר,

כל החי נותר בבית אט, אט הכל נרגע.

האיכר החל מרגיע שהכל נגמר,

השתלטה הפסטורליות ועמה ערגה.

          עד היום אין איש שוכח את אשר ארע,

          כי לכך הרי אסמכתה: האוכלוסייה שם הוכפלה

 

                                             סונטה לשבר ענן ותוצאותיו

                                                             10.12.05