-----------------------

כזאבה תצא חוצץ על ילדיה,

בציפורניה וגופה על כל זומם.

אם תאלץ תקריב אף את חייה,

גם על חיי אם אצטרך איני חותם.

כזאבה פצועה אם עוול בו תבחין,

תעוט כדי לשמור על זה-גוריה.

גם ותישרף בזה רותחין,

אותה אוהב, אף ונשרטו בכך פניה .

באם וכאשר לי תזדקק,

לשמור על עורף שהינו עדין,

כאשר גופה בזרועותיי ומחבק-

כי רק אני אותה הוא שאבין.

              טוב כי זאבה לי-באין אמין,

              כאשר אראה הגור-ובה אבחין.

 

 

סונטה: מוקדשת לאשתי היקרה

25.9.94