אל תסתכל עליי, לא עכשיו

אני צריכה להתכוננן

אל תביט בי בעיינייך הגדולות

לא עכשיו

אני לא אעמוד בזה

נקה אותי טהר אותי

לפני שגופי יהפוך לרכושך

ברך אותי