אני אני אני.

עוד קצת וגאולה קטנה -

ואחר נשובה לגלות.

כל הזמנים לוחות ברזל

חבורים אין-אונים בשלשלאות ההכרח

קודקודנו קודח כפוף, צוארינו דואבים

מעול המלכות.

מי ישקנו מי הדרור

ואדאה.